På Eriksvej tilrettelægges hverdagen og aktiviteter individuelt til den enkelte og med udgangspunkt i beboernes egne ønsker og behov. For vores borgere er struktur, tryghed, gentagelse og genkendelighed nøglebegreber, hvorfor vi vægter dette højt, således at vi kan skabe de bedste vilkår for deres udvikling og ikke mindst trivsel. Vi tror vi på, at ALLE mennesker har ret til en meningsfuld tilværelse.

Medindflydelse

Vi vægter medindflydelse højt og afholder derfor beboermøder og -samtaler hvorigennem vi støtter beboerne i at have indflydelse på bla. madplaner, de aktiviteter og udflugter der planlægges mm..

Ture og aktiviteter

På Eriksvej er der mulighed for forskellige aktiviteter og der vil ligeledes blive planlagt ture. Aktiviteter kan være mindfulness, diverse spil og puslespil, filmaften, kreative aktiviteter, karaoke, playstation/Wii, sanseøvelser, banko, quiz, aktiviteter i haven mm. Indenfor kort gåafstand ligger desuden Glostrup Fritidscenter som huser svømmehal mm. samt Huset Christiansvej som er et aktivitetshus/værested som beboerne kan benytte.

Udflugter kan være gåture i lokalområdet eller eksempelvis være museumsbesøg, biografture, besøg på Den Blå Planet/Bakken/Tivoli/Zoo, byture, skovture mm.

Struktur/visualisering

På Eriksvej anvender vi skemaer og piktogrammer til at strukturere og visualisere hverdagen for vores beboere. Ved anvendelse af skemaer sikrer vi, at borgeren lettere og mere forventnings afstemt kan tolerere skift og forandringer. Ugeskemaets overordnede tema er altid struktur, genkendelighed, omsorg og nærvær.

Skemaerne vil som udgangspunkt være placeret på whiteboardtavler således at beboerne kan orientere sig og skabe overblik. For nogen vil måske give mening at have det i en mappe også, og andre vil måske foretrække, hvis skemaet forefindes på iPad, smartphones og lign.

Skemaernes opbygning bliver altid skræddersyet og tilpasset den enkelte borgers behov og ressourcer, hvorfor de derfor kan være meget forskellige. Nogle beboere har eksempelvis ugeskema eller dagsskema, andre et halvdagsskema og andre igen endnu kortere intervaller. Længden og opbygningen af skemaet laves på baggrund af viden om beboeren forudsætninger, således at det fremstår meningsgivende og let overskueligt for beboeren. Undervejs kan det tilpasses hvis nødvendigt – enten efter ønske fra beboeren eller som en pædagogisk indsats.

Skemaerne kan bestå af piktogrammer, en kombination af piktogrammer og skreven tekst eller ren tekst. For at vores beboere opnår det fulde udbytte af skemaerne, er det vigtigt at de har en form som tiltaler dem, og er meningsgivende netop i forhold til deres behov. Nogen vil finde de alm. tegninger fra piktogramkartoteket mest motiverende, andre vil have mest gavn af at piktogrammerne er billeder af deres egne ting og dem selv i de forskellige konkrete situationer. Skemaerne forbereder beboeren på de dagens aktiviteter (hvad/hvor/hvornår/med hvem), og har desuden den funktion, at de hjælper beboeren til at opnå en større sammenhængsforståelse og overblik over dagen/ugen. Endvidere kan skemaet fungere som en tryghed, idet der eksisterer høj grad af gentagelse og genkendelighed.

Nedenfor eksempel på visualisering af et dagsskema.