Trivselshuset Tåstrup er et socialpsykiatrisk botilbud jf servicelovens § 107 & 108. Tilbuddet henvender sig til borgere med nedsat psykisk funktionsevne. Vores borgere kan have diagnostiske problematikker som:

  • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
  • Anden psykisk vanskelighed
  • Kriminalitet, personfarlig adfærd
  • Dømt til strafferetslig foranstaltning
  • Udadreagerende adfærd

Tilbuddet udgør 2 store villaer centralt beliggende i Tåstrup. Her er mulighed for, at vælge byliv til og bylivet fra afhængig af behov. De 2 villaer er omkranset af en smuk stor have som også byder ind til udeliv og aktiviteter som havearbejde og socialt samvær.

Vilaerne hver især består af 2 beboelses etager, hvoraf stueetagerne udgør én bolig for én borger og resten af boligerne er placeret på 1. salen. Trivselshuset Tåstrup er ikke egnet til gangbesværede eller kørestolsbrugere.