Trivselshuset har base i en smuk patriciervilla centralt beliggende i Glostrup. Huset danner rammen for en tryg og forudsigelig hverdag for vores borgere. Udgangspunktet er altid den enkelte med henblik på at skabe størst mulig livskvalitet for den enkelte.

MÅLGRUPPE

Vores målgruppe er unge og voksne med en Autisme Spektrum forstyrrelse (ASF) med komorbiditet. De kan have diagnoser; eksempelvis mental retardering, borderline, stress, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, Tourette, ADHD mfl. Borgerne kan desuden have personlige og – eller adfærdsmæssige problematikker, samt problemskabende adfærd.

Trivselshuset Eriksvej er godkendt til 4 fleksible pladser i henhold til Servicelovens §107 og § 108.

MENNESKESYN

I Trivselshuset arbejder vi ud fra et positivt ressourcefokuserende menneskesyn med afsæt i en helhedsorienteret indsats med afsæt i den enkelte borger. Vi arbejder ud fra nærmeste udviklingszone med henblik på at skabe så mange succesoplevelser som muligt.

FYSISKE RAMMER

Vores tilbud holder til i en smuk patriciervilla centralt beliggende i Glostrup, bestående af 4 separate lejligheder (én 1-værelses, to 2-værelses og én 3-værelses) fordelt på to etager, hvori der indgår et fællesrum som indrettes så det afspejler vores beboeres reelle behov. Endvidere er der i huset en stor disponibel kælder samt tilhørende have. 

I nærmiljøet er der svømmehal, fritidscenter samt gode indkøbsmuligheder og offentlige transportforbindelser.

VÆRDIER

Vi arbejder ud fra vores værdier om, at vi gennem vores faglighed kan indgyde håb og ønsker om en bedre fremtid. Dette, mener vi, er grundlæggende i forhold til menneskets motivation til egen udvikling.

  • Faglighed
  • Anerkendelse
  • Udvikling