Personalet består af en leder samt et borgerbestemt antal socialpædagogiske medarbejdere – heraf 1 vågen nattevagt. Herudover vil der blive gjort brug for af vikarer fra LATA.

Den daglige leder har det overordnede ansvar for huset – herunder borgernes trivsel, personalets trivsel og økonomi. Lederen kan i nogle tilfælde inddrages i arbejdet med den enkelte borger.

Personalet er endnu ikke ansat, men vil forventeligt komme til at udgøre en blandet erfaringsgruppe, hvor størstedelen vil have erfaring indenfor autismeområdet og de resterende har mange års erfaring fra b.la handicap og psykiatri, unge området og LATA. Der vil primært være tale om pædagoger, ergoterapeuter, socialrådgivere og lign. Endvidere har vi har vi I LATA tilknyttede sygeplejersker og psykologer som vi kan trække på ved behov.

Alle medarbejdere vil have fulgt en introplan samt haft følvagt inden de har deres første rigtige vagt, ligesom samtlige medarbejdere løbende modtager både team og sagssupervision.

Bemanding

Ved fuld borgerbelægning vil der som udgangspunkt altid være min. 4 personaler på tilbuddet i tidsrummet 8-22, samt en vågen nattevagt.

  • Mødetid for dagvagt (14 timers): kl. 08.00-22.00
  • Mødetid for vågen-nattevagt 21.45-08.15

Der vil således være indlagt et kvarters overlap i alle vagtskift.

I vagtplanen er det blevet prioriteret at personalerne er placeret i teams omkring den enkelte borger, hvilket giver forudsigelighed og genkendelighed for beboeren. Samtidig er det dog vigtigt at beboeren ikke bliver for “fastlåst” i forhold til specifikke personaler, hvorfor der i vagtrullet er inkorporeret rotation i form af tilkaldevagter, som udover at øge beboeren kendskab til alle personaler, gør os – og ikke mindst beboeren – mindre sårbar ved sygdom og ferie.