Trivselhuset Tåstrup har følgende personalesammensætning:

  • 1 daglig leder
  • Socialpædagoger og socialfaglige medarbejder til varetagelse af kontaktpersonsfunktioner

Den daglige leder har det overordnede ansvar for, at huset fungerer – både i forhold til økonomi, personalets velbefindende og vores borgeres trivsel. Derudover kan den daglige leder i visse tilfælde inddrages i arbejdet sammen med de enkelte beboere.

Kontaktpersonerne er uddannede socialrådgivere og pædagoger. De har særlige kompetencer til at støtte beboerne i forhold til andre myndigheder, ligesom alle fire kontaktpersoner har erfaring i at arbejde med målgruppen.

Nattevagterne har som primær opgave at være til stede – både i forhold til sikkerhed og i forhold til at der altid er en ressourceperson tilstede i huset, hvis der skulle opstå et behov for råd og vejledning, eller en støttende samtale i ydretimerne.